O nas

Alicja Woźniak 

Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy pierwszego kierunku Zoofizjoterapii w Polsce. 

Ukończona specjalizacja: Fizjoterapia zwierząt towarzyszących

od 18 lat pracuje z końmi

Ukończone kursy i szkolenia:

– „ Warsztaty masażu koni”

– „Pacjent neurologiczny w gabinecie zoofizjoterapeutycznym. Współczesne metody neurorehabilitacji”

– „Projektowanie torów kinetycznych dla psów”

– „ Warsztaty Doskonalenia Zawodowego Fizjoterapeutów Zwierząt- profilaktyka i żywienie psów”

– „Warsztaty doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów zwierząt- terapie fizykalne i manualne”

-„Uwarunkowania genetyczne psów rasowych. Jak prowadzić konsultacje kynologiczne”

– „Predyspozycje ras psów do patologii aparatu ruchu. Kierunkowa profilaktyka fizjoterapeutyczna”

koń